Registration

Här kan du som är privatperson registrera dig för att kunna boka tid i våra lokaler.
Företag och föreningar kan ej registrera sig här, kontakta Sektorn för Kultur, arbete och folkhälsa eller på telefon 0413-281 56.
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
I och med registrering godkänner jag att mina personuppgifter lagras i Höörs kommuns datasystem.
Vill ni ha mer information om GDPR finns det att hitta på Höörs kommuns hemsida - www.hoor.se - Kommun och politik - Överklaga beslut, rättssäkerhet - Hantering av personuppgifter/
Det går också bra att kontakta kommunens dataskyddsombud om ni har frågor kring GDPR.